Obchodní podmínky | vip.taxiplus.cz

Podpořte nás na Facebooku


VIP TAXI Plus funguje na jednoduchém principu! Jedná se o věrnostní program naší společnosti! Žádné háčky! Pořiď si VIP TAXI Plus Kartu

Máte dotaz?

+420 775 15 30 30


Přidej se k nám!

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu společnosti Slevosmart.cz,s.r.o na VIP karty TaxiPlus platné ode dne 1.3.2019

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Slevosmart.cz,s.r.o , IČ: 28312091, se sídlem Junácká 535/1, 77900 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45498, výpis z obchodního rejstříku ZDE (dále jen „Slevosmart“) provozuje věrnostní program VIP karty TaxiPlus, který svým klientům (držitelům věrnostní karty VIP karty TaxiPlus) umožňuje nákupem zboží a služeb u vybraných obchodníků (dále jen „partneři Slevosmart“) získávat výhody (dále jen „Věrnostní program VIP karty TaxiPlus“), které nabízí partneři Slevosmart , nebo samotný Slevosmart svým zákazníkům.

1.2 Klient je na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a Pravidel Věrnostního programu oprávněn účastnit se Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus a obdržet s tím spojené výhody (dále „Klientské výhody“). Klient smí (ale není povinen) Věrnostní program VIP karty TaxiPlus doporučit třetím osobám.

Článek II.

Registrace ve Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus

2.1 Účastníkem Věrnostního program VIP karty TaxiPlus se může stát osoba , která provede registraci na registrační kartě u programu VIP karty TaxiPlus a udělí souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus.

2.2 Akceptováním (přijetím) registrační žádosti ze strany Slevosmart a zaplacením aktivačního poplatku za aktivaci karty na daný rok. VIP karty TaxiPlus se žadatel stane klientem Slevosmart. Obdrží kartu VIP TaxiPlus a toto ho opravňuje k účasti na Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus. Klient je povinen Slevosmart neprodleně informovat o změnách svých osobních údajů ( emailová adresa, telefonní číslo ).

2.3 Registrací klient uděluje svůj souhlas s účastí ve Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus. Prohlašuje, že jeho souhlas je vážný a svobodný, učiněný na základě seznámení se s pravidly Věrnostního programu VIP Karty TaxiPlus. Účastník tímto uděluje své vědomé, informované a svobodné svolení se zpracováním osobních údajů správcem Slevosmart pro účely provozu Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus. Souhlas je ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dobrovolný. V případě odmítnutí poskytnutí svolení se zpracováním osobním údajů nemůže být subjekt osobních údajů účastníkem Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus.

2.4 Registrací klient uděluje také svůj souhlas s využitím svých osobních údajů v rozsahu email, telefonní číslo a to v souladu s podmínkami Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus a to jen pro zasílání obchodních sdělení v rámci Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus a jejich partnerů.

2.5 Souhlas s využitím osobních údajů pro rozesílání obchodních sdělení je možné kdykoliv zrušit písemně u Slevosmart. nebo emailem na info@taxiplus.cz

2.6 Klient má nárok pouze na Klientské výhody z Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus. Jakákoliv odměna za jeho činnost nad rámec těchto výhod klientovi nenáleží. Klientovi nenáleží žádná náhrada nákladů v jakékoliv formě.

Článek III.

Pravidla Věrnostního program VIP karty TaxiPlus a Klientské výhody

3.1 Slevosmart uzavírá s partnerskými společnostmi dohody, které umožňují Slevosmart poskytovat klientům v rámci Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus výhody , které poskytuje i samotný Slevosmart. Slevosmart se snaží o dohodnutí co nejlepších podmínek a o neustálé rozšiřování sítě svých partnerských společností. Aktuální přehled partnerů Slevosmart je k nahlédnutí online na www.taxiplus – NAŠI PARTNEŘI a www.taxiplus.cz záložka VIP karty.

3.2 Nákupy a slevy u partnerských společností získá klient Klientské výhody z Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to výhodu slevy na koupi zboží, či služby poskytnuté partnery Slevosmart, případně další Klientské výhody a získávat přednostní informace o připravovaných akcích. Získané poukazy při akcích Slevosmart, je možné použít do data platnosti akce .Po uplynutí doby platnosti poukazu je poukaz neplatný a to bez nároku na vrácení případné ceny. K poukazu musí být vždy při plnění služby, či nákupu předložena VIP karta, jinak může poskytovatel odmítnout poukaz neuplatnit.. Mimořádné slevy na jízdné v akcích TaxiPlus se týkají pouze akcí Taxi Plus na dané období a čas a nelze je uplatňovat mimo tuto dobu. Každá karta může mít individuální stanovenou cenu na jízdné, která se sjednává u vydání karty.Pro slevněné jízdné a smluvně stanovenou cenu musí VIP kartu předložit klient vždy před jízdou. Bez předložení VIP karty nemá klient nárok uplatňovat smluvní jízdně, nebo jízdné při mimořádných slevách a akcích TaxiPlus.

3.3 Klient se na Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus účastní prostřednictvím VIP karty, jež může využívat pro své nákupy, či služby. Tato plastová VIP karta slouží pouze k nákupům , či službám u partnerů Slevosmart, nebo přímo u akcí Slevosmart. Slevosmart si vyhrazuje právo při svých prodejních akcích TaxiPlus na stránkách www.taxiplus.cz , záložka VIP karty, uvést u svých akcí omezený počet kusů do prodeje, nebo akce platí do vyprodání zásob, a nebo do data ukončení prodejní akce. Dále si si vyhrazuje právo odepřít klientovi jízdu držiteli VIP karty a to z důvodů plné kapacity taxislužby. Držitel karty nemůže uplatňovat žádnou náhradu škody za toto neplnění z důvodů plné kapacity taxislužby.

3.4 Aktivace (tzv. Aktivační poplatek) na Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus na rok 2019 je zpoplatněn částkou 79,Kč za jednu kartu. V případě ztráty, resp. pokud bude VIP karta TaxiPlus vykazovat známky opotřebení, má klient kdykoliv možnost si objednat náhradní kartu, což je zpoplatněno částkou 100,-Kč. O novou kartu musí klient zažádat elektronicky na info@taxiplus.cz

3.5 Aktivační poplatek za aktivaci karty na následující rok bude uvedena na www. taxiplus.cz nejpozději do 30.11.2019. Splatnost aktivačního poplatku na rok 2020 je nejpozději do 31.1.2020. Při nezaplacení aktivačního poplatku na aktuální rok, bude členství ve Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus zrušeno. Opakované členství ve Věrnostním programu je možné po splnění podmínek tohoto programu.

3.6 Klient není bez předchozího písemného souhlasu Slevosmart oprávněn k propagaci Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus v jakékoli podobě. Přistoupením k Věrnostnímu programu VIP karty TaxiPlus nevzniká klientovi v žádném ohledu právo na zastupování Slevosmart ani právo přebírání hotovosti či provádění inkasa pro Slevosmart.

3.7 Klient dále není oprávněn k vícenásobné registraci. V případě duplicitní registrace jakéhokoliv klienta si společnost Slevosmart vyhrazuje právo takového klienta zbavit účasti na Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus.

3.8 Účast klienta na Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus resp. doporučování dalších klientů probíhá výhradně v rámci samostatné činnosti na vlastní zodpovědnost, jež je na Slevosmart právně nezávislá.

3.9 Účastí na věrnostním programu VIP karty TaxiPlus nevzniká jeho klientům právo jakkoliv jednat jménem společnosti Slevosmart nebo jinak tuto společnost zavazovat.

3.10 Rozsah plnění společností Slevosmart se omezuje na provedení Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus. Kupní smlouva na zboží nebo smlouva o službách vzniká výhradně mezi klientem a příslušnou partnerskou společností a společnost Slevosmart v žádném ohledu neodpovídá za škodu způsobenou partnery Slevosmart ani za závazky partnerů Slevosmart z vadného plnění klientovi. Případnou reklamaci si řeší klient u partnerské společnosti.

3.11 U osobního převzetí karty po souhlasu s obchodními podmínkami a zaplacení aktivačního poplatku, získáte kartu ihned v našich vozech. VIP kartu TaxiPlus si také můžete vyzvednout i na výdejním místě, což je na Wellnerova 3, prodejna Hager Interier.

3.12 Karta je aktivní aktivní ihned od okamžiku zaplacení aktivačního poplatku a jejím převzetí.

3.13 Zboží, zakoupené přímo u společnosti Slevosmart.cz, s.r.o zakoupené na stránkách www.taxiplus.cz, záložka VIP karty lze vyzvednout na výdejním místě………. VÝDEJNÍ MÍSTO DODÁME

3.14 Karta VIP TaxiPlus je přenosná.

Článek IV.

Vystoupení z programu

4.1. Držitel karty může kdykoliv požádat o zrušení své účasti ve Věrnostním programu VIP karty TaxiPlus a to zasláním požadavku v elektronické podobě na info@taxiplus.cz Kartu musí držitel odevzdat na výdejním místě. Slevosmart zruší do 7 dnů zákaznický účet a vymaže veškeré údaje držitele registrované VIP karty TaxiPlus. Dnem doručením výpovědi na naše elektronické stránky je den od kdy běží 7 denní lhůta pro vymazání údajů. Slevosmart je oprávněn zrušit členství a zákaznický účet zejména pokud držitel karty :

- se při jízdě choval nevhodně, nebo při opakovaném nenastoupení na objednanou jízdu
- při registraci záměrně poskytl nepravdivé údaje
- použil věrnostní kartu v rozporu s pravidly Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus
- zneužil výhody Věrnostního klubu, nebo věrnostní VIP karty TaxiPlus
- zneužil dobré jméno společnosti Slevosmart.cz, s.r.o popř. TaxiPlus
- držitel nezaplatí tzv.Aktivační poplatek na daný rok
- Slevosmart má právo neakceptovat přihlášky se zjevně nespávnými ,nebo nekompletními údaji
- zákazníkovi který byl vyloučený společností Slevosmart.cz,s.r.o z Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus může Slevosmart odmítnout obnovu členství.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

5.1 Reklamace týkající se získaných výhod nebo jiných záležitostí v rámci Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus je klient jakožto držitel VIP karty TaxiPlus oprávněn podat písemně, nebo elektronicky u Slevosmart na info@taxiplus.cz Reklamace bude řešena v souladu s pravidly reklamačního řízení, tedy nejpozději do třiceti dnů od doručení reklamace.

5.2 Společnost Slevosmart.cz, s.r.o. odpovídá za škodu dle obecných právních předpisů. Společnost Slevosmart neodpovídá za škodu způsobenou klientovi, zejména při

· přerušení disponibility přístupu klienta na internet,
· dalších technických a elektronických chyb i během datové komunikace přes internet, jakož i při použití internetového portálu Slevosmart a to www.taxiplus.cz.

5.3 Klient prohlašuje, že údaje, jež poskytl Slevosmart.cz, s.r.o , jsou pravdivé.

5.4 V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOP mají přednost ustanovení dohodnutá ve Smlouvě.

5.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky Slevosmart k Věrnostnímu programu VIP karty TaxiPus je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že o změně nebo úpravě budou účastníci Věrnostního programu informováni na stránkách www.taxiplus.cz.

Článek VI.

Ostatní ujednání

6.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Pravidla Věrnostního programu VIP karty TaxiPlus platí od 1.3.2019


Jsme otevření novým nabídkám. Chcete se prezentovat pomocí vip.taxiplsus.cz? napište nám na obchod@SlevoSmart.cz.


  Copyright © 2011 vip.taxiplus.cz, Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www stránek - Artprodesign